ASSESSORAMENT

Sobre aspectes relacionats amb:

-   la construcció i manteniment dels hàbits lectors i el desenvolupament de les competències lectora i literària,

-   la biblioteca escolar, tant física com virtual,

-   criteris per a una bona selecció de llibres,

-   estratègies diverses per fer viure els textos a l'aula i fora d'ella.

CLUBS de LECTURA

En horari lectiu o extralectiu.

Presencials  i/o  en línia.

Dirigits a grups d'alumnes (infantil, primària, secundària), professorat, famílies...

Insignia SS Contrabandistes de llibres G

CLUBS de LECTURA · LIJ    (veure dossier)

Mediació en la conversa literària segons el mètode Chambers.

Objectius:

1.   Facilitar l’espai on acostar-nos a textos resistents, tal com els assenyala Tauveron.
2.  Acompanyar de manera que els participants puguin construir llacunes de significat -individualment i de manera col·lectiva-, a través  

     de l’articulació d’un discurs i de l’adquisició gradual d’un metallenguatge literari.
3.  Interioritzar que els textos literaris dialoguen entre ells.
4.  Acceptar que sovint tornarem a la llar amb dubtes i desconcerts que arriben per quedar-s’hi, i que això està bé.

 

Tots aquests objectius apunten a un propòsit, ajudar a gaudir de la lectura literària, partint de dues premisses bàsiques:
1.   que la lectura literària no existeix sense interpretació i construcció de significats,
2.   i que el plaer estètic, intel·lectual i cultural que implica no apareix per art de magia, sinó que es construeix.

BUM, BUM, ÀLBUM!

(Especialment interessant amb infants i joves refractaris a la lectura i/o amb una pobre autoimatge com a lectors)

Cada setmana tenim com a protagonista un àlbum il·lustrat de qualitat, textos resistents i adequats a l'edat dels participants.

L'activitat consisteix en:

-   lectura del text en veu alta per part de la mediadora, mostrant el llibre (il·lustracions, pàgines, cobertes, guardes...),

-   conversa grupal dirigida per la mediadora, amb la qual es pretén

          ·   reflexionar sobre el contingut multimodal de l'àlbum il·lustrat,

          ·   aprofundir en qüestions filosòfiques que la bona literatura porta sempre de la mà,

          ·   en definitiva, entrenar els nostres infants en la reflexió personal i crítica, en l'argumentació oral, en el desenvolupament emocional, en el

              respecte, la paciència, l'escolta activa, el gust per les paraules i la lectura...

-   relació inevitable amb tota la constel·lació de textos ja compartits en dies anteriors, així com amb altres obres artístiques i culturals.

LABS d' ESCRIPTURA CREATIVA

En horari lectiu o extralectiu.

Presencials  i/o  en línia.

Dirigits a grups d'alumnes (segons edats)

SS Contrabandistes d'HISTÒRIES_.png

LABORATORIS d'ESCRIPTURA CREATIVA  o  de CREATIVITAT a través de l'ESCRIPTURA    (veure dossier)

Espai destinat a alimentar la creativitat, una habilitat innata de l'ésser humà, però que necessita ser entrenada.

En ells posem en pràctica, de manera lúdica, estratègies i jocs per a obrir la porta a la imaginació. Com és natural, la lectura de textos breus i fragments de qualitat hi és present, a fi i efecte de donar referents sòlids als i les participants.

Objectius:

1.   Proporcionar un espai i un temps per a la creativitat infantil, fonamental per al seu desenvolupament.
2.  Oferir opcions de joc i de resignificació partint d'estratègies diverses en funció de l'edat i moment maduratiu dels infants del grup.

 

Aquests objectius apunten a un propòsit, ajudar a gaudir de la lectura literària, ja que sabem que l'escriptura és una porta d'entrada a la lectura.

 

La creativitat és una habilitat pròpia de l'ésser humà, però cal acompanyar-la d'aliment cultural. Per això, les diverses trobades del laboratori es veuen enriquides per la presència de llibres, textos i altres referents que ens acompanyen en aquest camí de la llibertat creativa.