ASSESSORAMENT

Sobre aspectes relacionats amb:

-   la construcció i manteniment dels hàbits lectors i el desenvolupament de les competències lectora i literària,

-   la biblioteca escolar, tant física com virtual,

-   criteris per a una bona selecció de llibres,

-   estratègies diverses per fer viure els textos a l'aula i fora d'ella.

CLUBS de LECTURA, LABORATORIS i TALLERS

En horari lectiu o extralectiu.

Presencials  i/o  en línia.

Dirigits a grups d'alumnes (tots els cicles), professorat, famílies...

Insignia SS Contrabandistes de llibres G

CLUBS DE LECTURA · LIJ    (veure dossier)

Mediació en la conversa literària segons el mètode Chambers.

Objectius:

1.   Facilitar l’espai on acostar-nos a textos resistents, tal com els assenyala Tauveron.
2.  Acompanyar de manera que els participants puguin construir llacunes de significat -individualment i de manera col·lectiva-, a través  

     de l’articulació d’un discurs i de l’adquisició gradual d’un metallenguatge literari.
3.  Interioritzar que els textos literaris dialoguen entre ells.
4.  Acceptar que sovint tornarem a la llar amb dubtes i desconcerts que arriben per quedar-s’hi, i que això està bé.

 

Tots aquests objectius apunten a un propòsit, ajudar a gaudir de la lectura literària, partint de dues premisses bàsiques:
1.   que la lectura literària no existeix sense interpretació i construcció de significats,
2.   i que el plaer estètic, intel·lectual i cultural que implica no apareix per art de magia, sinó que es construeix.

BUM, BUM, ÀLBUM!

(Especialment interessant amb infants i joves refractaris a la lectura i/o amb una pobre autoimatge com a lectors)

Cada setmana tenim com a protagonista un àlbum il·lustrat de qualitat, textos resistents i adequats a l'edat dels participants.

L'activitat consisteix en:

-   lectura del text en veu alta per part de la mediadora, mostrant el llibre (il·lustracions, pàgines, cobertes, guardes...),

-   conversa grupal dirigida per la mediadora, amb la qual es pretén

          ·   reflexionar sobre el contingut multimodal de l'àlbum il·lustrat,

          ·   aprofundir en qüestions filosòfiques que la bona literatura porta sempre de la mà,

          ·   en definitiva, entrenar els nostres infants en la reflexió personal i crítica, en l'argumentació oral, en el desenvolupament emocional, en el

              respecte, la paciència, l'escolta activa, el gust per les paraules i la lectura...

-   relació inevitable amb tota la constel·lació de textos ja compartits en dies anteriors, així com amb altres obres artístiques i culturals.

TALLERS pràctics sobre COMPETÈNCIA INFORMACIONAL